• Phone: 0911166966
  • Email us: az85.studio@gmail.com
  • Working Hours: 24/24/365

HH Trade Centre

HH Trade Centre (5500 m2)

Thời Gian2018
Địa ĐiểmSomewhere in North Viet Nam
Khách HàngMr.T
Hạng MụcNhà ở

Thực Hiện bởi AZ85 Studio